Pi Logo Pi Logo Pİ BURS
Ana Sayfa > Pi HakkındaEğitim Felsefemiz

 


Pi Okulları'nın Eğitim felsefesi tek kelime ile mükemmeliktir. Çağdaş bir anlayışa sahip olan eğitim anlayışımızda disiplin olmazsa olmazımızdır. Sürekli yenilik, sürekli başarı, sürekli gelişim ve eleştiri-özeleştiri temel mantığımızdır.

Amacımız öğrencilerimize sorunsuz bir dünya sunmak kesinlikle değildir. Tam tersi sayısız sorunlarla karşılaşabilecekleri dünya ya karşı savaşçı bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak, bu sorunları yok edebilmelerini sağlayıp problemlerle yaşayabilme gücünü kazandırmaktır. Pi felsefesinde "yılgınlık" yoktur.


Önce Disiplin

Bizler başarıya odaklanmış eğitim kadroları olarak, verimli bir eğitim öğretimin sadece saygı ve sevgi kurallarının işletildiği disiplinli bir ortamda gerçekleşebileceği inancındayız. Bu bakış açısı dahilinde ve uzun yıllara dayanan tecrübelerimize dayanarak kurumsallaşmış bir disiplin anlayışımız vardır. Buna göre; bizlerin disiplin anlayışı; ilgi, rehberlik ve denetim üzerine kuruludur. Tamamen Pi ’ye özgü bu disiplin anlayışında, öğrencilere yönelik ödül ve yaptırımlar istisnasız bir şekilde yaşam bulur. Bizler gerek kampüs içi ve kampüs dışı eğitim öğretim faaliyetlerimizin tümünde, kesintisiz ve ekonomik kaygılardan uzak bir şekilde kurallarımızı işletmeye devam ederiz.

 

 

 

Disiplin kurallarımız için Veli-Öğrenci El Kitapçığına bkz.


Gündemimiz: Akademik Başarı

Her eğitim öğretim kurumunun bir gündemi olması gerektiği inancındaki bizler için Pi 'nin öncelikli gündemi akademik başarıdır. Pi 'nin kendine özgü sisteminin baştan sona tüm  planlaması akademik başarıyı elde etmek üzere kurgulanmıştır. Buna göre; idari ve eğitmen kadrolarımızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin tümünün, ortak bir gündemle ve pozitif rekabet ortamının oluşturulduğu bir ortamda gerçekleşen eğitim öğretimin başarısızlığa yer yoktur. Bizler öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin akademik başarıyı elde etmek hedefinde hayati önem arz ettiği inancındayız.

Sorumluluk Bizimdir

Pi Eğitim Kurumları, özel bir eğitim öğretim kurumu olarak tam sorumluluk anlayışına sahiptir. Bizler, öğrencilerimizin tüm birikim ve gelişimlerinden kendimizi sorumlu tutarız. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerimizin akademik başarı, sosyal, kültürel, kişisel ve yabancı dil gelişimlerinin tüm süreçlerinin bizlerin sorumluluğunda olduğuna inanırız. Bu sorumluluk anlayışımızın uygulamadaki örneklerinden bir tanesi ise, öğrencilerimizi liselere ve üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanması sorumluluğunu dershenelere devretmek değil tamamen üzerimize almakla ortaya koyarız. Uzun yıllar beraber eğitim öğretim süreçlerinden geçtiğimiz öğrenci ve velilerimizi, en kritik yıllarında başka kurumların kaderine terk etmek, bizlerin sorumluluk anlayışına uygun değildir.

Vazgeçilmez Denetim

Tüm işleyişi dinamik etkenlerden oluşan eğitim öğretim süreçlerinde, kesinlikle öğrencilerin başarı grafiklerinin bir yada birkaç kişinin başarı grafiğiyle ölçülemeyeceği inancındayız. Bu nedenle Pi her daim kendisini ve öğrencilerini denetler. Yıl boyu uyguladığımız Türkiye çapı deneme sınavları, şubeler arası ve bireysel  başarı grafikleri analizleri, ödev kontrolleri, akşam aramaları Pi’nin denetim araçlarından bazılarıdır. Bizler kontrol edilmeyen ödevin, öğrenciyi çalışma disiplininden uzaklaştırdığına; ulusal denemelerle ölçülüp değerlendirilmeyen akademik birikimlerin, öğrencinin akademik geleceğinde telafisi olmayan hatalara neden olacağına inanırız. Tavana kadar örülmüş tuğla duvarın tabanındaki sorunun telafisinin güçlüğünün bilincinde, adeta örülen her tuğlanın konumu ve eğimini su terazisiyle kontrol ederek eğitim öğretim süreçlerimize adım adım devam ederiz.

İki Rehber: Bilim ve Teknoloji

Pi 'nin tüm süreçlerini yönlendiren iki yol rehberi bulunmaktadır. Dünyamızın yüksek ivmeli bilimsel ve teknolojik gelişimlerini takip etmeyi, yorumlamayı ve uygulayıcısı olmayı vazgeçilmez kabül eder. Pi, kurumsal gelişiminin yol rehberi bilim ve teknolojidir. Pi 'nin gelecek projeksiyonunda, lider bireylerin bilimsel ve teknolojik donanımlarının tam olması gerektiğine inanır. Bu nedenle öğrencilerini bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini, ileri düzey teknolojiyi kullanmayı, yorumlamayı ve bunlarla yetinmeyip üretime geçirmeyi hedefler.

Her Öğrenci Başarır

Bizlerin eğitim öğretim anlayışında her öğrencinin eğitim öğretim için yeterli olduğu ön kabülumuzdur. Sosyoloji ve psikoloji bilim dallarında edinilen yeni bulgularda, bu yaklaşımımızın doğruluğunu bilimsel olarak onaylar niteliktedir. Buna göre; her öğrenci kavrama yeteneğine sahiptir. Ancak verimli bir eğitim öğretim süreci için öğrencilerin iletişim kanallarının farklılığı gözetilir ve buna uygun işleyişler belirlenir. İşte bu nedenle Rehberlik Servislerimiz daima dinamik ve etkin yapılarıyla, öğrencilerin farklılıklarını tesbit eder ve bu farklılıklara uygun eğitim öğretim modellerimizin uygulanmasında yol gösterici unsur olarak görev yaparlar.

Velilerle Sıkı Bir İşbirliği

Eğitim anlayışımızın temel taşlarından bir diğeri ise okul dışı ortamlarda da eğitimin önemli olduğu bilincinde; öğrencilere kazandırılan bilgilerin pekiştirilmesi, uygulamaya dönüştürülmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, aileninde okulla aynı paralelde bir eğitim ve iletişim süreci takip etmesidir. Bizler eğitim öğretim süreçlerinin tümünde velilerimizle sıkı bir işbirliği gerçekleştiririz. Bu nedenle standart işleyiş ve toplantıların haricinde Pi 'ye özgü olan ve rehberlik servislerimizin gerçekleştirdiği akşam aramalarının, branş öğretmenlerimizin gerçekleştirdikleri veli aramalarının hayati önem arz ettiği inancındayız.

Uzman Kadrolar

Pi 'ye göre bir öğretmenin başarısı sadece yetiştirdiği öğrencilerin başarısıyla ölçülebilir. Bu nedenle Pi, başarısı öğrencilerinin başarılarıyla tescillenmiş, konusunun uzmanı ve tecrübeli kadrolarla çalışmayı temel prensipleri arasında benimser ve uygular. Bu nedenle Pi, güçlü kadrosuyla uzun yıllar ciddi başarılar elde etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Pi 'nin tüm kadroları, ilke ve değerlerimizin, eğitim felsefemizin mimarları ve uygulayıcısıdırlar. Bizler, bir takım ruhu dahilinde, iyinin değil en iyiyinin peşinde; özgün ve heyecanlı bir çalışma ortamının menspularıyız.